Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ve stručnosti

SPOLEK OBČANŮ HÁJKU

Pod Markétou 75, Praha 10 

IČO: 03710947

 

Výtah ze stanov

Název spolku   – Spolek občanů Hájku

Sídlo    – Pod Markétou 75, Praha 10 – Hájek

Hlavní činnost   – péče o rozvoj společenského, kulturního a sportovního života v Hájku ; podílení se 

                               občanů Hájku na samosprávě Prahy 22; zastupování a obhajoba společných zájmů           

                               členů vůči třetím osobám a institucím

Vedlejší hospodářská činnost – volné živnosti dle živnost. zákona a hostinská činnost

Odpovědnost   – spolek odpovídá celým svým majetkem, členové za závazky neručí

Členství    – fyz. a práv. osoby, které souhlasí s účelem spolku, mají zájem se podílet na činnosti, jsou 

                    způsobilé k právním úkonům a bezúhonné 

Vznik členství   – na základě písemné přihlášky

Členské příspěvky   – 200 Kč na rok 

Zánik členství   – vystoupením, vyloučením, neplacením čl. příspěvků

Orgány spolku:

Valná hromada   – nejvyšší orgán, nejméně 1x ročně

Představenstvo spolku  – výkonný orgán , statutární orgán (jedná jménem spolku navenek)

                                              předseda – Martin Schwarzmayer, místopředseda – Pavlína Škvrnová

                                              pokladník – Jitka Vávrová, členové – Jan Machač a Pavlína Plášková

Kontrolní a revizní komise  – kontrolní orgán

                                                    členové – Jiří Fučík, Hana Vagenknechtová a Jitka Krejčíková

Odměny za výkon funkcí  – výkon funkcí není honorován

Hospodaření spolku  – na principu vyrovnaného rozpočtu (příjmy = výdaje); příjmy má z členských 

                                         příspěvků a vedlejší hospodářské činnosti

 

Stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě Spolku konané dne 18. 11. 2014

Kontaktní osoby – Martin Schwarzmayer – 602563896, Jitka Vávrová - 604620700