Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme a co chceme?

 Akce Spolku zůstávají stále nejvíce zaměřené na děti, ale s nimi přicházejí vždy  i dospělí , kterým musíme také něco nabídnout (posezení  venku nebo ve stanu a občerstvení). Děti, které navštěvují naše akce, nejsou jen hájecké. Jsou to i kamarádi a příbuzní místních a děti z okolních obcí. V současnosti na každou akci počítáme se 130 dětmi. Jako Spolek máme od Živnostenského úřadu  povoleno provozovat hostinskou činnost a tak můžeme nabízet občerstvení pro dospělé i děti. Děti ale od nás vždy zdarma obdrží pití a svačinu (vdoleček, buřtík, párek v rohlíku, hranolky…).

Všichni aktivní členové Spolku, kteří se podílejí na organizaci akcí, svoji práci dělají ve svém volném čase a bez nároku na honorář. 

Spolek ve svých stanovách má také jako účel založení uvedeno podílení se občanů na samosprávě Prahy 22 a zastupování společných zájmů členů vůči třetím osobám. Proto jsme v loňském roce (2015) iniciovali jednání s MÚ v Uhříněvsi ohledně umístění zpomalovacích retardérů v obci a ohledně umístění 3 informačních cedulí k použití pro občany. Současně jsme si jako Spolek pronajali od MÚ v Uhříněvsi kousek pozemku v areálu dětského hřiště, kde si umístíme stavební buňku pro náš majetek. Iniciovali jsme také obnovení bývalé cesty z Hájku, kterou se lze napojit na cesty s omezeným zákazem vjezdu, a občané  Hájku se tak budou moci konečně dostat až do Uhříněvsi, aniž by museli jít po silnici.