Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plná moc

 

 

PLNÁ MOC

 

 

Já, níže podepsaný zmocnitel …………………………………………………………., nar. …………………………………………,

trvale bytem………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zmocňuji tímto ……………………………………………………………………………….., nar. ………………………………………..,

trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 

k zastupování

 

na jednání valné hromady Spolku občanů Hájku, se sídlem Pod Markétou 75, Praha 10 – Hájek, konané dne 13. února 2019 v Hájku u Uhříněvsi. Zmocněnec je oprávněn k zastupování ve všech věcech projednávaných na této schůzi.Jedná tedy a hlasuje jménem zmocnitele.

 

 

V Hájku dne ……………………………………………                            ……………………………………………………………………

                                                                                                                              zmocnitel

 

 

Plnou moc přijímám.     ………………………………………………………………………………..

                                                                      zmocněnec